Ahnenliste Braune

Mutterstamm-Register Buchstabe U

Name/ÜbernameVorname/Nameheiratet
UhliusAnna EhrengardSteinkopff, Johann Elisar
UlfingerBothildisDänemark v.., Erich I
UlrichAnnaSteige am, Georg
Ungarn v.AdelheidBöhmen v., Wratislaw II
Ungarn v.AgatheEngland v., Edward
Ungarn v.ElisabethBöhmen v., Friedrich
Ungarn v.ElisabethPolen v., Mieczyslaw III
Ungarn v.Elisabeth d.HeiligeThüringen v., Ludwig IV
Ungarn v.HeleneÖsterreich v., Leopold V
Ungarn v.KonstanzeBöhmen v., Przemysl Ottokar
Ungarn v.LankaRussland v., Rostislaw v.Tmutarakan
Ungarn v.NNRussland v., Wladimirko v.Halicz
Ungarn v.PredeslawaRussland v., Ottar Swjatislaw I v.Kiew
Ungarn v.Sophie (Ehe1)Istrien v., Udalrich I
Ungarn v.Sophie (Ehe2)Sachsen v., Magnus I
UnkelAnna Christine ElisabethSchott, Johannes
Urach v.Kunigunde v.FreiburgEberstein v., Otto I
Urach v.Mathilde v.AchalmLechsmund v., Konrad
Urach v.UdalhildZollern v., Friedrich I
Ursel v.GreteSchwalbach v., NN
Ursel v.NN (Grede?)Schelm v.Bergen, Sibold
UrsinusAnna ClaraRückersfeld(er), Johann Jakob

Zurück zur Ahnenliste Braune
© 2004 Hans-Erich Braune. - Alle Rechte vorbehalten - all rights reserved

Letzte Änderung: 06.03.2004 (ma)
Kommentare, Ergänzungen und Berichtigungen zu dieser WWW-Seite sind höchst willkommen und an Hans-Erich Braune zu richten.